توصیفات مشتری

بیش از 20،000 مشتری راضی در 2 سال

نرم افزار ما از همان روزهای اول به خاطر وجود برخی از مشتریان وفادار و فوق العاده ، بسیار پربرکت بود. ما اغلب بعد از آنکه مشتری ها اولین خبرنامه الکترونیکی خود را طراحی و انتشار کردند، بازخوردهای بزرگی از آنها داشته ایم (متشکریم!) . ما می توانیم با اطمینان بگوییم در هر بازخوردی که از مشتریان ذاشتیم،کلمه "آسان" را به کار برده بودند که این باعث شادی بسیار ما است.

شما در این بخش می توانید بعضی از بهترین خبرنامه ها را که توسط کاربران ما با استفاده از ویرایشگر Drag-and-Drop ایجاد شده است را بررسی کنید. شما نیازی به هیچ دانش HTML برای ایجاد خبرنامه های زیبا و بی نظیر توسط mailerlite ندارید