وبلاگ ایمیل مارکتینگ و نرم افزار ایمیل مارکتینگ

شامل نکات کلیدی نرم افزار ایمیل مارکتینگ ، بهترین تمرینات و شیوه های نوین ، جدیدترین ویژگی های ایمیل مارکتینگ ، به روز رسانی ها و ...

چرا پول بیشتری برای نرم افزار ایمیل مارکتینگ پرداخت کنید؟

تعداد ارائه دهندگان سرویس نرم افزار ایمیل مارکتینگ بسیار زیاد است.اما اکثر آن ها مبالغ هنگفتی برای ارائه خدمات خود می گیرند..حتی اگر یک ابزار سلف سرویس هم باشد اما در آخر شما مجبورید تمام کار را خودتان انجام دهید.در اینجا لیسی از ارائه دهندگان نرم افزار ایمیل مارکتینگ و قیمت های آن ها برای این سرویس آورده شده :

کمپانی تعداد مشتریان قیمت سالانه
Campaign Monitor بالای 10,000 نفر $1200
MailChimp بالای 10,000 نفر $900
ConstantContact بالای 10,000 نفر $900
Aweber بالای 10,000 نفر $900
iContact بالای 10,000 نفر $750
VerticalResponse بالای 8,000 نفر $734
MadMimi بالای 10,000 نفر $432
MailerLite(نرم افزار ایمیل مارکتینگ ما) بالای 10,000 نفر $99

چرا قیمت ها متفاوت است؟

برخی از کمپانی ها سیستم های بسیار پیچیده همراه با ویژگی های زیاد ارائه می دهند و برای مدیریت این سیستم نیاز به کارمندان بیشتری دارند.اکثر کسب وکار ها و تجارت های کوچک نیازی به چنین ویژگی های پیشرفته ای ندارند. پس چرا باید برای آن ها پولی پرداخت کنند؟

چرا قیمت نرم افزار ایمیل مارکتینگ ما پایین است؟

زیرا نرم افزار ایمیل مارکتینگ ما بسیار ساده است.ما تنها ویژگی هایی که شما برای ارسال ایمیل تبلیغاتی به آن نیاز دارید ارائه می دهیم،نه چیزی بیشتر از آن.ما این کار را تنها با یک تیم کوچک 4 نفره انجام میدهیم.اصولا نرم افزار ایمیل مارکتینگ ما به تجارت های کوچک خدمات ارائه می کند.بنابراین نیاز ها و الزامات کاربران ما بسیار شبیه هم است و این باعث می شود تا ما سریع تر و کارآمدتر عمل کنیم.